Sessions rum i Fåborg

Jeg underviser mindre og større grupper. Individuelle ønsker aftales f.eks. en dags personlig session.

Jeg tilbyder forelæsninger og studiegrupper, hvor essenser skabes i nuets behov, der dikteres som diktater. Tegninger tegnes på flipoveren, demonstrationer og meditationer skabes i løbet af dagen. Hver dag er der afsat tid til spørgsmål og svar. Husk notesbog og farver.

Din egen proces er at modtage og lade din indsigt arbejde sig igennem dit ubevidste sind for at løfte dig højere og lade din indsigt gå igennem dit neurologiske system og ned på papiret. Det er en indre disciplin, der centrerer dit sind i en højde, hvor tiden står stille. Stoffet belyser dit hjertets visdom og intelligens. Det er en anden måde at indlære på. Du lytter og modtager på højere bevidsthedsplaner, så du naturligt åbner op og slipper din indre kontrol og styring. Idet du giver slip, slapper du af og løftes til en frihed og storhed, hvor du bearbejder dine egne erfaringer. Du får aha oplevelser, der smelter og skaber en bevidsthedsændring, hvor du udvikler en indre harmoni og fred. Dine indre dualiteter sammensmeltes naturligt og skaber en højere og ny energi, der giver dig klarhed, ny styrke og en indre lettelse, fordi dit hjertes intuitive intelligens forstår og løfter dig højere.


Personlige sessioner kan bestilles.

Du kan bestille foredrag, studie grupper og personlige sessioner ved at kontakte mig på smsida@gmail.com eller +45 20 13 11 57


Små studiegrupper.

Vi mødes med regelmæssige intervaller en til to dage ad gangen for at afdække, fordybe og integrere stoffet. Hver gang jeg står overfor en gruppe, vil undervisningen blive tilrettelagt efter gruppens behov og baggrund.

En dags undervisning vil være fra kl. 9.00 til 17.00 med mindre andet aftales.

Ved første undervisningsdag er bogen “Hjertets Søjle” inkluderet i prisen.


Intensiv studiedage kan bestilles.

Små grupper med fokus på at genskabe indre lethed, harmoni og fred. Opbygning af en høj bevidsthedstilstand, der giver klarhed, overblik, fornyet styrke og mod. Nye redskaber til dagligt at nå den højeste dimensions livsenergi.

Hver dag arbejder vi med den æteriske renselsesproces, der er et redskab før guidede meditationer. Der vil være undervisning af de seks bevidsthedsplaner med demoer. Hver dag tid til spørgsmål og svar.

Bogen Hjertets Søjle anvendes som undervisningsmateriale.


 Eksempler på emner jeg belyser.

 • Klargørelse og indsigt i eget ansvar for egen energi.
 • Dagsbevidsthed, det ubevidste sind, det dybere ubevidste sind og din højere bevidsthed. Lær at løfte dig bevidst højere hver dag.
 • Forskellen på vandret involution og lodret evolution.
 • Undervisning i modstanden du ubevidst skaber på dine seks bevidsthedsplaner, der blokerer din livsenergi.
 • Lær at opløse dine indre dualiteter, dine modsætninger, i en nulposition med en højere frekvens.
 • En vigtig dualitet er din indre maskuline og feminine leder. En sammensmeltning og energetisk opbygning på din indre lodrette rejse.
 • Hvad er forskellen på dine emotioners mavefornemmelse, dine instinkters motiver og dit hjertes intuitive intelligens i handling. Undervisning i udviklingen af dit selv, dit hjertes inspiration og givende energi.
 • Opbygning af din autentiske identitet. Hvem er jeg, og hvem er jeg mere end mig selv. Jeg kan ikke selv uden en højere frekvens, et dagligt indre løft til en højere bevidsthedstilstand for at lytte og nyskabe og følge din timing i handling.
 • Selvet er en fødsel, en midtvejs krise, der ændrer din livsenergi. Du kan ændre din indre lys-kriger. Du lærer at elske dig selv og dagligt arbejde på udviklingen af måder til, hvordan du bruger dine indre ressourcer, dit mod og din styrke til at gå højere.
 • Koncentration, vedholdenhed og fokus skabes fra dit hjertes gnist, der tænder dit sjæls lys i dine øjne. Du giver, du er en forskel og gør en forskel. Du modtager selv fra lodret, før du giver vandret.
 • Udvikling af din indre kriger, der siger ja til lyset og nej til mørket. Undervisning af den æteriske renselses proces, så du lærer at slippe det æteriske tyngdefelts blokeringer. En unik indsigt og indre arbejdsmetode. Denne renselse er en nødvendig praktisk erfaring, før du kan løfte dig i meditation.
 • Lær at give slip, men ikke med hovedet, det er hjertes arbejde i en meditativ tilstand. Lev i nuets nærværd giv slip, løft og skab overblik.
 • Udbrændthed, stress og de æteriske blokeringer. De skabes i den vandrette emotionelle og mentale blokeringers længsel og søgen efter vandret ny energi. Gennemgang af den æteriske renselse og meditationer. Inspiration til hver dag at løfte bevidstheden lodret og lære at holde højden.

Foredrag

Foredrag kan bestilles. Varighed : 3 timer. Ved foredragene kan min bog “Hjertets Søjle” købes og personlige sessioner og studiedage kan bestilles.