Uanset profession arbejder jeg med  indre lederskab, eget ansvar for egen energi og højde af bevidsthedstilstand. Jeg kalder det Interdimensional Art. Alle kunstneriske sjæle, der gerne vil bevare og udvikle deres kreativitet vil have glæde af at lære at skabe fra tomhed og holde fokus og koncentration. Har du særlige ønsker eller behov, for eksempel en enkel dag eller flere i en gruppe eller en enkel dag med en enkel person, kommer jeg gerne rundt i Danmark.

Bogen Hjertets Søjle bliver brugt som undervisningsbog.

Personlige sessioner kan bestilles.

Nutid og din egen fremtid

-afhænger af din udvikling af dit indre lederskab og hvilken bevidsthedstilstand du bærer. Lær at udvikle indre afspænding og udspænding og skab din indre meditative tilstand mellem din dybde og højde. Giv slip og løft dig fri af dit ubevidste sinds gentagelsesmønstre. Hver dag er det en indre disciplin, selv at forbinde dig for at nå dit højeste potentiale, din højere bevidsthed.

Løft dig højere.

Det er den, der bærer den højeste klarhed, som lytter til sin stille stemme og følger sin egen indre timing, der giver fra en renhed, der kun kan bæres fra en højere bevidstheds dimensionsoverblik. Herfra giver du altid det bedste med din indre aktive fred, der afspejler din kunstneriske platform.

Lær at åbne op til dagen fra dit hjerte. 

Lad din ”heartdisk” bevidst forbinde sig med en større ”heartdisk”. Giv slip på hovedstyrring og kontrol, lær at centrere dig og forbind dig lodret til lys og farver til en højere bevidtshedstilstand. Giv også derfra slip, for at løfte dig og nå den for dig højeste dimension. Lad din viden sammensmelte herfra og være din inspiration til daglig nyskabelse.

Lær at opløs modstand. 

Lær at rense dit æteriske tyngdefelt som er et usynligt bevidsthedsplan. Lær at centrere dig, og lær at gøre dig fri af det kollektive ubevidste sinds modstand. Lær at lytte og skabe fra tomhedens højde og tro på dit selv dit hjertes intuitive intelligens.

Stol på dig selv og dit hjertets visdom. Lad det blive en helhed med din viden.